Jak zbudowany jest ludzki mózg?

stycznia 16, 2012

Ludzki mózg
Może to się wydawać dziwne, ale tak naprawdę wiele osób nie wie, jak zbudowany jest ich mózg. Znajomość budowy mózgu jest jednak podstawą zrozumienia wielu procesów zachodzących w naszych organizmach. Dzisiaj mała powtórka z biologii, czyli jak zbudowany jest Twój mózg.

Ludzki mózg składa się z dwóch półkul ochranianych przez opony mózgowe, których przestrzeń wypełnia płyn mózgowo-rdzeniowy. Płyn ten ma za zadanie odżywiać komórki Twojego mózgu, amortyzować wstrząsy i chronić go przed urazami. Półkule mózgu są silnie pofałdowane, z licznymi bruzdami i zakrętami. Gdyby Twój mózg nie był pofałdowany, miałby około metra średnicy.

Półkule mózgu rozdzielone są głęboką, podłużną bruzdą, a w dole złączone tzw. wielkim spoidłem. Waga mózgu waha się od 1,2 do 1,6kg. Niby to niewiele, ale tak naprawdę, to cały Twój potencjał.

Twój mózg składa się z pięciu części i są nimi:
 1. kresomózgowie
 2. międzymózgowie
 3. śródmózgowie
 4. tyłomózgowie (w skład którego wchodzą móżdżek i most)
 5. rdzeń przedłużony
· 
Każda część mózgu odpowiedzialna jest za inne procesy i zawiaduje poszczególnymi czynnościami Twojego organizmu. Żeby lepiej się temu przyjrzeć, rozłóżmy Twój mózg na czynniki pierwsze i spójrzmy, co masz w środku?

Kora mózgowa pokrywa powierzchnię kresomózgowia. Zbudowana jest z sześciowarstwowej istoty szarej, którą stanowi około 10 mld komórek mózgowych (neuronów). Jej grubość to zaledwie 3 mm, a mimo to spoczywa na niej ogromna odpowiedzialność. Odbiera i analizuje informacje pochodzące z narządów zmysłów. Jest odpowiedzialna za widzenie, słyszenie, czucie i procesy uczenia.
Kora mózgowa każdej półkuli dzieli się na płaty:
 • ·      czołowy (ośrodki kojarzenia i ruchu)
 • ·      ciemieniowy (ośrodki czuciowe)
 • ·      skroniowy (ośrodki słuchu i mowy)
 • ·      potyliczny (ośrodek wzroku)
Międzymózgowie – to centrum koordynacji nerwowo-hormonalnej. Międzymózgowie obejmuje podwzgórze i przysadkę mózgową. W tej części mózgu umiejscowione są ośrodki popędów i motywacji, czyli ośrodki głodu, sytości, pragnienia, ośrodek termoregulacyjny i rozrodczy.

Kolejną częścią składową jest śródmózgowie. Jest to najmniejsza część mózgowia. Łączy się z móżdżkiem i rdzeniem przedłużonym. W śródmózgowiu mieszczą się ośrodki odruchowe zmysłów wzroku i słuchu.


Tyłomózgowie - jak sama nazwa wskazuje, jest tylną częścią mózgu. W 5 tygodniu życia zarodkowego powstaje z tej struktury tyłomózgowie wtórne, które w dalszym etapie przekształca się w most i móżdżek, oraz rdzeniomózgowie, z którego powstaje rdzeń przedłużony.

Móżdżek - podobnie jak kresomózgowie, o którym była mowa tutaj, podzielony jest na dwie półkule, pofałdowane i pokryte korą. Półkule móżdżku połączone są tzw. robakiem. Pod warstwą kory móżdżku występuje substancja biała, która składa się z wypustek neuronów, łączących móżdżek z rdzeniem przedłużonym. Móżdżek odbiera informacje pochodzące ze wszystkich receptorów ciała.
Mieści w sobie:
 • ośrodki równowagi
 • ośrodki koordynacji ruchowej
 • ośrodki napięcia mięśni
Móżdżek dzieli się na:
 • móżdżek przedsionkowy - równowaga i ruchy gałek ocznych
 • móżdżek rdzeniowy - koordynacja ruchowa
 • móżdżek nowy - planowani ruchów, napięcie mięśni
Most - pokryty jest oponami mózgowo-rdzeniowymi, które oddzielają go od kości czaszki. Znajduje się on między rdzeniem przedłużonym a śródmózgowiem.

Rdzeń przedłużony - zwany zamózgowiem, łączy mózg z rdzeniem kręgowym. Ośrodki nerwowe rdzenia przedłużonego regulują pracę serca, oddychanie, ssania, żucia, połykania, a także odruchy takie jak ziewanie i kichanie. W rdzeniu przedłużonym mieści się również część układu siatkowatego odpowiedzialnego za świadomość (stan czuwania).

Przedstawiona budowa mózgu jest bardzo ogólnikowa. Dla potrzeb artykułu przedstawiam tylko najważniejsze informacje, gdyż dokładna analiza budowy mózgu mogłaby trwać godzinami.Niemniej byłyby to bardzo dobrze spożytkowane godziny. Wiedza o budowie własnego ciała jest podstawową wiedzą, jaką powinien posiąść każdy człowiek.

Mózg jest tworem nieodgadnionym. Do dziś nie znamy wszystkich jego zagadek i pewnie sporo czasu minie, zanim je poznamy. Podstawowe elementy budowy, to zaledwie fragment układanki. Fragment, który jednak daje nam nieograniczony potencjał i wielki perspektywy. Umiejętne wykorzystanie własnego mózgu pozwala osiągać więcej, niż jest to ustalone w standardach. I oby tak właśnie się stało...

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.