Początek początku

sierpnia 23, 2020

 

W dzisiejszych czasach ludzie często zapominają o swoim pochodzeniu, unikając tego tematu. Brak zainteresowania w tej kwestii może mieć wiele czynników. Głównym powodem jest z całą pewnością ciągła ewolucja i zachodzące przemiany na tle światopoglądowym, psychologicznym czy antropologicznym, a przecież początek wszystkiego, początek nas, to zagadnienie i problem, który powinien nurtować każdego człowieka co dzień. 

 
Początek istnienia danego gatunku, początki rozwoju, początki zmian i mutacji, na skutek których powstały nowe gatunki, to problemy towarzyszące naukowcom i badaczom od zarania dziejów, a sama myśl o początkach istnienia stanowi zagadkę dla każdego człowieka, przyjmując cechę autoteliczną. Ewolucja towarzyszy każdej dziedzinie naukowej, występuje w społeczeństwie na przestrzeni wszystkich wieków i epok, stąd również w każdej nauce występują pewne segmentacje, przedziały oraz "delimitacje" między występującymi elementami od samego początku istnienia danej doktryny, nauki, światopoglądu, filozofii czy społeczności lub obrębu gatunkowego.
 

NIC, DAJE MOŻLIWOŚCI WSZYSTKIEMU

Wszystko co widzimy, słyszymy, czujemy jest niepodważalnym dowodem na samo istnienie tego. Po wielu latach badań i prac naukowców, wiadomo ze świata nauki dużo więcej o początkach ziemi i samej nauce o ziemi, choć to zaledwie kilka procent wiedzy jaką posiada każdy człowiek, w mniejszym lub większym stopniu. Wyselekcjonowane dziedziny nauki pozwolą wyjaskrawić i wyszczególnić jeszcze więcej detali ze świata nauki, ponieważ geologia czy biologia kryją przed człowiekiem wciąż wiele tajemnic. O elementach ewolucyjnych i konstytutywnych czynnikach tego procesu odbiorca może zapoznać się z całą problematyką i poruszanymi kwestiami na stronie Ewolucja Myślenia, gdzie świetnie opisane są zagadnienia na różne tematy, potwierdzające i szukające wyjaśnień w źródłach nauki przedstawionej powyżej.

 

ZWIERZĘTA - DROGA DO CZŁOWIEKA 

Człowiek (łac. Homo sapiens), najbardziej inteligentne i wykształcone stworzenie. Swoje cechy ma głęboko zakorzenione w kręgu zwierząt, począwszy od mikroorganizmów, które stanowiły zalążek do wykształcenia się tego gatunku. Komórki w organizmie człowieka są identyczne jak u zwierząt pod względem strukturalnym oraz występujących w nich organellów. Człowiek jako istota inteligentna wzbiła się ponad królestwo zwierząt, które swoje działania realizują intuicyjnie. Natomiast u wielu gatunków na drodze ewolucji, występują różne "ustępstwa" od działań wyłącznie pod wpływem intuicji. W jednym z artykułów na stronie ewolucjamyslenia.pl, przedstawione i opisane zostały ośmiornice, jako istoty inteligentne, a wniosek ten wysnuł się pod wpływem empirycznych obserwacji nad zachowaniami tego gatunku przy różnych okolicznościach. Cechy jakie wykształciły ośmiornice są bez wątpienia niesamowite, a zdolność ich nauki pod wpływem obserwacji i domniemań jest jeszcze bardziej ciekawą zagadką. Ewolucjonizm poznany przez człowieka daje olbrzymią gamę możliwości, aby wciąż poznawać nowe tajemnice początków, a nawet poznać początek początków stworzenia i istnienia organizmów. 

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.