Czym właściwie są sny?

lipca 22, 2019

Sen to proces przetwarzania wszystkich informacji i doświadczeń, które człowiek nieświadomie absorbuje każdego dnia. Sam proces jest instynktownie rozumiany przez umysł, co skutkuje często dziwnymi i mało racjonalnymi obrazami. Jednak nie da się ukryć, że sama czynność tworzenia w ten sposób dostarcza pewnego rodzaju wglądu w rzeczy, sytuacje i emocji, które na co dzień nas dotyczą. Sny to nie tylko przypadkowe momenty dnia wyrwane z kontekstu, ale właściwie celowy bieg wydarzeń, którego nieświadomie dotyczy każdego z nas.

Zamierzona przypadkowość


Istnieje powszechnie przekonanie, że marzenia są nierozerwalnie związane ze snem. Jednak z naukowego punktu widzenia, sny nie przydarzają się człowiekowi, ale to człowiek przydarza się im, tworząc je z doświadczeń dnia codziennego.

Obszary ludzkiego mózgu, które są najbardziej aktywne podczas snu, to te związane z zaspokojeniem potrzeb, tworzeniem historii i motywacją emocjonalną. Sny, które są generowane każdej nocy, są naturalną opowieścią o życiu. Każdy odcinek czy urywek wiąże się z zaspokajaniem głębszych potrzeb w życiu na jawie, pomaga dostrzec możliwe sposoby na ich wypełnienie i osiągnięcie wymarzonego celu.

Okazuje się, że sny czerpią z ogromnego zasobu doświadczenia i świadomości, które są niedostępne dla człowieka po przebudzeniu się. Innymi słowy myślenie w rzeczywistości nie dostarcza wszystkiego, co mogą sny. To niewiarygodnie potężne źródło znane jest jako „nieświadome ja” i nawet jeśli człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy w życiu, napędza ono większość ludzkich działań i potrzeb.

Podświadome podejmowanie decyzji


Badania naukowe wykazały, że około 90% najważniejszych decyzji podejmowanych w życiu jest bezpośrednim wynikiem tego, czego doświadczamy w naszej podświadomości. Przeciętnie, pojedyncza osoba może świadomie przetwarzać około 40 informacji na minutę, podczas gdy śpiąca osoba rutynowo przetwarza od 10 do 11 milionów informacji na minutę. Niektóre z nich będą nieistotne, ale to nie oznacza, że wszystkie. Część, dostarcza cennych informacji, które poszerzają świadomość i odzwierciedlają skrywane uczucia lub emocje.

Innymi słowy nie tworzy się snów tylko po to, by zapewnić sobie rozrywkę w nocy, ale aby pomóc sobie w dokonywaniu ważnych wyborów w realnym życiu.

Przesiewając wszystkie informacje, które zostały nieświadomie zaabsorbowane w ciągu dnia, sny tworzą historie tego, co jest dla nas najważniejsze i wskazują, w jaki sposób można zaspokoić swoje potrzeby i rozwiązać emocjonalne napięcia.

Taka zdolność marzeń sennych jest głównym powodem, dla którego słowo „sen” ma dwa znaczenia w wielu językach. Oprócz opisywania zjawisk, które wszyscy tworzą każdej nocy, oznaczają również nasze najgłębsze nadzieje i największe aspiracje w rzeczywistym świecie. Kiedy człowiek śni, angażuje się w te same procesy, których używa, aby wyobrazić sobie swoje ambicje w codziennej rzeczywistości. W ten sposób tworzy obrazy, które pokazują jak może wyglądać przyszłość. Głównym powodem, dla którego każdy z nas marzy, jest ciągłe doskonalenie siebie samego, zrozumienie kim naprawdę jesteśmy i czego potrzebujemy.

Podświadomość, która stanowi podstawę snów, nie czerpie wyłącznie z wydarzeń poprzedniego dnia, ale z całego życia danego człowieka. Zadaniem snu jest przypominanie sobie i ponowne połączenie ze znaczącymi doświadczeniami. Takie działanie pozwala je przenieść w przyszłe życie i naturalnie osiągnąć spełnienie. Osiągnięcie sukcesu może często wiązać się z podejmowaniem wyzwań i rozwiązywaniem problemów, a w życiu na jawie przeszkody te mogą wydawać się nie do pokonania. Zwracanie większej uwagi na sny, które są tworzone każdej nocy, w naturalny sposób pokazuje szanse na realizacje osobistych ambicji.

Tworząc sen można w naturalny sposób zrozumieć wszystkich informacji i doświadczeń w codziennej rzeczywistości. Pracując ze swoimi marzeniami, można podnieść swój poziom samoświadomości i zrozumienia. To z kolei skutkuje wyjściem poza wszelkie ograniczenia i większą swobodą w podjęciu kroków zmierzających do osiągnięcia wyznaczonych celów. Obrazy, które są tworzone w snach, odzwierciedlają to, jak widzimy siebie w życiu na jawie i pozwalają wyobrazić sobie osobę, którą możemy się stać. Sen jest tym, jak sobie wyobrażamy samych siebie.

Sen a materac

By dobrze śnić musimy dobrze spać. Na to ma wpływ materac na którym leżymy przez całą noc. Ważne jest by właściwe podpierał nasze ciało, wspomagał kręgosłup i pozwolił na komfortowe i wygodne odpoczywanie. Materace Koło na w swojej ofercie wiele materacy, które wykonane w precyzyjny sposób dają gwarancję na zdrowy sen.

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.